Thursday, February 18, 2010

Warkah Buat Ku Yang Sering Terlupa

"Kebangkitan ummah ini adalah dari kita,
Kita adalah bagian daripadanya,
Kemuliaannya adalah kemuliaan kita,
Kemenangannya adalah kemenangan kita,
Dan kita adalah manusia yang paling bahagia dengannya"

Di antara doa Rasulullah yang sahih ialah “Ya Allah, tunjukkanlah aku pada budi pekerti yang terbaik, tak ada yang dapat menunjukkan kepada budi pekerti yang terbaik kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari keburukannya, tak ada yang dapat memalingkanku dari keburukannya kecuali Engkau, dan kebaikan itu semuanya ada pada kedua tangan-Mu, dan keburukan itu tidak akan menyentuh-Mu. Aku ada dengan kehendak dan inayah-Mu, dan akan kembali kepada-Mu. Maha Suci dan Maha Luhur Engkau” –Hadith Muslim…

Berdasarkan hadith ini dan beberapa hadith lain(namun saya tak masukkan), maka wajib bagi setiap yang bergelar muslim untuk menghias dan mempercantikkan dirinya dengan budi pekerti yang bagus, tanpa mengira samada dia orang biasa mahupun tidak.Tazkiyatun Nafs (penyucian jiwa) dan penggemblengannya dengan akhlak-akhlak yang luhur perlu diperhebatkan..Sesungguhnya pandangan mata manusia lebih tertuju kepadanya, kesalahan darinya lebih cepat terjadi, dan kritikan terhadapnya jauh lebih keras dan pedas. –dipetik dari buku Bagaimana Seharusnya Akhlak Seorang Muslim karangan Dr.Salman bin Fadh Al-Audah..Buku ini hadiah seorang teman semasa saya tiada duit untuk membelinya ketika itu..Subhanallah, dia membeli dan menghadiahkan untuk saya..Semoga teman itu dimuliakan Allah..

Hari ini saya bukan mahu membicarakan akhlak seorang muslim kerana perbicaraannya sangat lama dan panjang. Ia meliputi banyak aspek2 yang core atau tunjang yang saya kira, saya sendiri sedang bertatih ke arahnya…InsyaAllah. Perbahasan mengenai akhlak banyak dibahaskan oleh penulis-penulis muktabar seperti At-Tabrani, Ibn Hazm, Syeikh Ashbahani dll..Namun, kali ini saya ingin mengetengahkan urgentnya atau pentingnya akhlak seorang muslim sesama muslim dan impaknya kepada reality kehidupan seharian..Kepentingan menjaga akhlak amat ditekankan kerana ia adalah punca segala kerosakan yang berlaku. Krisis pergolakan akhlak seorang individu amat berkait rapat dengan masalah hati. Kerana hati merupakan raja kepada seluruh anggota badan. Apabila baik hati, maka baiklah keseluruhannya..Hati juga ibarat raja manakala anggota badan adalah rakyatnya..Maka segala tindak tanduk rakyat bergantung kepada cara pemerintahan raja itu tadi (iaitu hati)..

Namun, perkara paling PENTING sekali adalah SABAR..Dalam Surah As-Sajadah ayat 24“Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dan perintah Kami, tatkala mereka sabar, dan adalah mereka menyakini ayat-ayat Kami”..Berdasarkan ayat ini, maka Sufyan at-Tsauri mengatakan “Dengan sabar dan yakin,kepimpinan dalam agama dapat diperolehi”.

Siapa yang tidak sabar, maka dia ‘gampang’ atau mudah melepaskan diri dari agamanya hanya kerana sedikit hal yang merintangi jalannya mahupun hanya kerana provokasi..Kerana itu Allah taala memerintahkan kepada nabiNya dalam surah Al-Muzammil ayat 10:” Dan bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik”..”Kamu tidak dituntut untuk mewujudkan kemenangan yang nyata bagi Islam. Masalah ini terserah pada Allah, jika Dia menghendakinya terjadi, maka terjadilah ia. Akan tetapi yang dituntut darimu adalah engkau mengerahkan seluruh upaya dayamu di jalan ini sahaja”-sungguh terkesan kata2 itu..

Nota Hati:“Yang penting bagi seorang mukmin adalah membuatkan dunia tunduk dibawah kedua telapak kakinya, ia menjadikan dunia sebagai pelayan, bukan dia yang menjadi pelayannya, sehingga manusia-manusia lain tahu bahawa dia bukanlah ahli dunia bahkan ahli akhirat”

No comments:

Post a Comment